شرکت گلدن لاین مجموعه ای است دانش محور و تخصص گرا که از سال ۲۰۱۸ در کشور ترکیه آغاز به کار نموده است.

این مجموعه منطبق با نیازهای جامعه ایرانی در ترکیه فعالیت خود را گسترش داده و دارای چندین دپارتمان مختلف برای همراهی هموطنان در کشور ترکیه است.

اعضای تیم گلدن لاین

بابک عادل

کارشناس امور ملکی و خودرو

احسان جاهد

کارشناس امور ملکی و اقامتی، دانشگاهی، HEIC و اجاره خودرو

روزبه میرانی

مدیرعامل

سمیرا اسدی

کارشناس امور ملکی، ثبت نام مدارس و ترجمه مدارک

سینا دیلمغانی

کارشناس امور ملکی، امور تجاری و ساخت و ساز

اعضای تیم گلدن لاین

اعضای تیم گلدن لاین

بابک عادل

کارشناس امور ملکی و خودرو

احسان جاهد

کارشناس امور ملکی و اقامتی، دانشگاهی، HEIC و اجاره خودرو

روزبه میرانی

مدیرعامل

سمیرا اسدی

کارشناس امور ملکی، ثبت نام مدارس و ترجمه مدارک

سینا دیلمغانی

کارشناس امور ملکی، امور تجاری و ساخت و ساز

اعضای تیم گلدن لاین

روزبه میرانی

مدیرعامل

بابک عادل

کارشناس امور ملکی و خودرو

احسان جاهد

کارشناس امور ملکی و اقامتی، دانشگاهی، HEIC و اجاره خودرو

سمیرا اسدی

کارشناس امور ملکی، ثبت نام مدارس و ترجمه مدارک

سینا دیلمغانی

کارشناس امور ملکی، امور تجاری و ساخت و ساز